Programa inspirat en la experiencia empresarial que recull tots els aprenentatges que la activitat  dona amb anys de treball. Combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la propia dinamització del projecte en que estem treballant a traves de l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc a deu sessions que permet desenvolupar noves fites i objectius pels projectes amb un enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, la eficiencia i la innovació son el bens més preuats per a qui vol enfocar en positiu la monetització de la empresa millorant les possibilitats d'èxit.Programa que combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la utilització del CAMPUS VIRTUAL INpulsaempresa que permet el contacte 24/24 entre els projectes i els seus mentors facilitant la dinamització dels mateixos per la creació de nous models de negoci en el entorn de coneixement de INpulsaempresa, en una estructura fonamentada en el CANVAS  i en les 5 etapes de construcció d'una empresa, que permet desenvolupar els projectes amb enfocament professional i estalvi de temps. Temps que al cap i a la fi, és el bé més preuat per a qui emprèn abans d'aconseguir monetitzar, millorant les possibilitats d'èxit.

INpulsa alumni es el lloc on resideixen tots els participants en activitats de la plataforma INpulsa un cop han acabat els seus programes específics. Es un lloc de trobada. Es un lloc de debat i intercanvi d'opinions per millorar el coneixement i un espai per comunicar-se amb la resta de companys de programa i de participants en altres programes del CAMPUS.

Es un lloc per llençar idees, per treballar-les i per aportar coneixement a la resta de membres del programa.

Per part de la plataforma es una forma mes de treballar per la cohesió i facilitació del diàleg entre els diversos grups i persones que han conviscut en ella, a demés de ser un espai relacional de comunicació entre els gestors de la plataforma i els propis usuaris . 

Programa que combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la dinamització de projectes en l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc mesos de durada fonamentat en el CANVAS de Osterwalder, que permet desenvolupar els projectes amb enfocament professional i estalvi de temps. Temps que al cap i a la fi, és el bé més preuat per a qui emprèn abans d'aconseguir monetitzar, millorant les possibilitats d'èxit.

Programa que combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la dinamització de projectes en l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc mesos de durada fonamentat en el CANVAS de Osterwalder, que permet desenvolupar els projectes amb enfocament professional i estalvi de temps. Temps que al cap i a la fi, és el bé més preuat per a qui emprèn abans d'aconseguir monetitzar, millorant les possibilitats d'èxit.

Programa inspirat en la experiència empresarial que recull tots els aprenentatges que la activitat  dona amb anys de treball en el mon del emprendiment i amb el coneixement profund de la realitat empresarial Andorrana. Combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la pròpia dinamització del projecte en que estem treballant a traves de l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model d'acompanyament que permet desenvolupar noves fites i objectius pels projectes amb un enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, la eficiència en la aplicació tecnològica son el bens més preuats per a qui vol enfocar en positiu la monetització de la empresa millorant les possibilitats d'èxit.

Programa inspirat en la experiencia empresarial que recull tots els aprenentatges que la activitat  dona amb anys de treball. Combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb l'analisi i diagnosi de les necessitats del projecte en que estem treballant i la seva dinamització a traves de l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model  que permet desenvolupar noves fites i objectius  amb un enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, la eficiencia i la innovació a traves de la utilització del talent resident a la empresa son el bens més preuats per a qui vol enfocar novament en positiu la monetització de la empresa millorant les possibilitats d'èxit.

Programa que combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la dinamització de projectes en l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc mesos de durada fonamentat en el CANVAS de Osterwalder, que permet desenvolupar els projectes amb enfocament professional i estalvi de temps. Temps que al cap i a la fi, és el bé més preuat per a qui emprèn abans d'aconseguir monetitzar, millorant les possibilitats d'èxit.

Programa que combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la dinamització de projectes en l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc mesos de durada i fonamentat en el desenvolupament del CANVAS que permet construir els projectes amb enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, aquest és el bé més preuat per a qui emprèn abans d'aconseguir monetitzar, millorant les possibilitats d'èxit.