Programa inspirat en la experiencia empresarial que recull tots els aprenentatges que la activitat  dona amb anys de treball. Combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb la propia dinamització del projecte en que estem treballant a traves de l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model de cinc a deu sessions que permet desenvolupar noves fites i objectius pels projectes amb un enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, la eficiencia i la innovació son el bens més preuats per a qui vol enfocar en positiu la monetització de la empresa millorant les possibilitats d'èxit.