Programa inspirat en la experiencia empresarial que recull tots els aprenentatges que la activitat  dona amb anys de treball. Combina la metodologia d'acompanyament "learning by doing" amb l'analisi i diagnosi de les necessitats del projecte en que estem treballant i la seva dinamització a traves de l'estructura de coneixement de INpulsaempresa, en un model  que permet desenvolupar noves fites i objectius  amb un enfocament professional i estalvi de temps. Al cap i a la fi, la eficiencia i la innovació a traves de la utilització del talent resident a la empresa son el bens més preuats per a qui vol enfocar novament en positiu la monetització de la empresa millorant les possibilitats d'èxit.